Dokumenty

Provozní řád MŠ Pštrossova

Školní řád MŠ Pštrossova

Řád ŠJ MŠ Pštrossova

 

 

Týkající se zápisu:

Žádost k přijetí dítěte do MŠ Pštrossova

Pokyny k zápisu

Pokyny k zápisu COVID 2019/20

 

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Evidenční list dítěte do MŠ Pštrossova

Oznámení o individuálním vzdělávání