Stravování a jídelníček

  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
  • v průběhu celého pobytu v MŠ je pro děti zajištěn pitný řežim
  • mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný interval
  • děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování
  • respektujeme přání rodičů při podávání některých pokrmů či nápojů
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

Ke stažení

Řád ŠJ MŠ Pštrossova