Zápis 2023

Dokumenty – přijímání dětí

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 2023_2024

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2023_2024

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

OZNÁMENÍ_O_INDIVIDUÁLNÍM_VZDĚLÁVÁNÍ

ZPĚTVZETÍ-ŽÁDOSTI-O-PŘIJETÍ-do-Materske-skoly-Pštrossova

PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTI NETŘÍLETÉ!!!!!!

očekávané kompetence

Při nástupu do MŠ dítě zvládá:

  • používání toalety (dítě se nepomočuje, nenosí pleny)
  • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky
  • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
  • chůzi (již nepoužívá kočárek)
  • reaguje na pokyny dospělé osoby
  • umí slovně vyjádřit své potřeby