Pravidelné akce

Tradice

 • hraní divadla dětmi
 • pořádání divadelních představení v MŠ
 • návštěva divadelních představení a výstav
 • návštěva Planetária, Národní galerie
 • třídní oslavy svátků a narozenin, obdarování oslavence
 • výstavy prací dětí
 • poznávací vycházky do okolí školy
 • pořádání Mikulášské nadílky
 • pořádání vánoční besídky pro rodiče
 • návštěva v ZŠ
 • pořádání karnevalů
 • pořádání školních výletů
 • oslava MDD
 • pořádání školní sportovní olympiády
 • účast na obvodní olympiádě
 • loučení s předškoláky

Škola v přírodě

 • využíváme objekt stálé školy v přírodě v Česticích u Strakonic
 • pobytu se účastní zpravidla 30 dětí a 3 učitelky
 • jarní cca 10 dnů – květen
 • letní cca 12 dnů – červenec

Kroužek Povídálek

 • Logopedická prevence je určena pro 5ti leté děti, které pravidelně navštěvují klinickou logopedii. Kroužek vede logopedická asistentka, která spolupracuje s klinickou logopedkou.
 • Děti se seznamují se správnou výslovností, zvětšují si slovní zásobu a rozvíjí souvislé vyjadřování.
 • Kroužek se koná ve středu ráno.

Předplavecký výcvik

Děti ze třídy Medvíďat navštěvují plavecký bazén AXA. Kurz hradí Nadace pražské děti.

Výuka angličtiny
S angličtinou se seznamují děti od 4 let. Výuka je rozdělena na dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). Angličtinu zajišťuje lektorka firmy Kroužky. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka . Kroužek se koná ve středu odpoledne.

Aerobik

 • Cvičení je určeno pro děti od 4 let. Výuku vede lektorka firmy Kroužky.
 • Podněcuje děti k radosti z pohybu a učí děti sladit jejich pohybový projev s hudbou.
 • Lekce se konají v úterý odpoledne.

Tanečky
Hudebně pohybové činnosti jsou určeny pro děti od 3 let. Výuku vede zkušená lektorka ZUŠ. Je vhodný pro děti se zájmem o pohyb, tanec a další hudební dovednosti. Tanečky se konají ve čtvrtek odpoledne.

Kroužek Šikovné ručičky
Tvoření z rozličných materiálů je určeno pro děti od 5ti let. Činnosti zajišťuje lektorka firmy Kroužky. Kroužek se koná v pondělí odpoledne.