Den v MŠ

 • dodržujeme pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že nám umožňuje přizpůsobit činnosti dětí v průběhu celého dne jejich potřebám a aktuální situaci
 • děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na stav ovzduší či povětrnostní podmínky
 • děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě a odpoledne na terase, ale i ve dvou speciálně upravených hernách( tělocvičnách) v MŠ
 • všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování
 • učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně
 • děti mají možnost relaxovat v hracích koutcích
 • nově příchozím dětem nabízíme adaptační program
Provozní doba: od 7 00 do 17 00 hod.
Scházení dětí: od 7 00 do 8 20 hod.
Rozcházení dětí: od 12 30 do 12 50 hod.
od 15 15 do 16 50 hod.

 

Pokud to provozní podmínky umožňují, lze výjímečně po dohodě s učitelkou domluvit příchod nebo odchod dítěte  i v jiném čase ( např. nutná návštěva u lékaře).

 

Činnosti dětí: časový režim se přizpůsobuje aktuálním potřebám a možnostem dětí

 • Dopoledne:
  • spontánní činnosti dítěte
  • činnosti řízené pedagogem
  • zdravotní cvičení a pohybové aktivity
  •  svačina
  • spontánní a řízené činnosti
  • pobyt venku
 • Poledne
  • oběd
 • Odpoledne
  • odpočinek a klidové činnosti
  • zdravotní cvičení – otužování
  • svačina
  • spontánní a řízené činnosti