Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

slider

Úvod - Mateřská škola Pštrossova

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005911, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 361 438,--Kč.
.....................................................................................................................

O MOŽNOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ PŠTROSSOVA V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU SE INFORMUJTE E-MAILEM NA ADRESE  skolka@mspstrossova.cz

PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTÍ NETŘÍLETÉ!!!!!!!!!!!!!!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 24.4.2019 OD 15.00 DO 17.00 hodin.

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ZÁPISU DO MŠ S NÁSTUPEM V ZÁŘÍ 2019 PROBÉHNE 24. A 25.4.2019 OD 15.00 DO 17.00 hodin.

- zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz a rodný list dítěte

ZÁPIS DO MŠ SE KONÁ VE ČTVRTEK 9.5.2019 od 15.00 do 17.00 hodin.

- zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněnou přihlášku, evidenční list dítěte s vyjádřením pediatra a další dokumentaci kterou obdržel při vydávání přihlášek

Copyright 2012 - 2019 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu