Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

slider

Úvod - Mateřská škola Pštrossova

Od 1.9.2019 do31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015335, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků a  podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 487 172,-- Kč.
....................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 20.DUBNA 2020 OD 15.00 DO 17.00 HODIN. SRDEČNĚ ZVEME NA PROHLÍDKU ŠKOLKY SPOJENOU S VYDÁVÁNÍM PŘIHLÁŠEK K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PŠTROSSOVA S NÁSTUPEM 1.9.2020 SE BUDE KONAT 5. KVĚTNA 2020 OD 15.00 DO 17.00 HODIN. V TOMTO TERMÍNU SE ODEVZDÁVÁ VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE.

O MOŽNOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ PŠTROSSOVA V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU SE INFORMUJTE E-MAILEM NA ADRESE  skolka@mspstrossova.cz

PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTÍ NETŘÍLETÉ!!!!!!!!!!!!!!

MŠ PŠTROSSOVA PŘIJME OD 24.8.2020 UČITELKU.

Hledáme kvalifikovanou kolegyni. Nabízíme plný úvazek s možností práce na dobu neurčítou. CV zasílejte na e-mail:  skolka@mspstrossova.cz

Copyright 2012 - 2020 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu