Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

slider

Úvod - Mateřská škola Pštrossova

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005911, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 361 438,--Kč.
.....................................................................................................................

O MOŽNOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ PŠTROSSOVA V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU SE INFORMUJTE E-MAILEM NA ADRESE  skolka@mspstrossova.cz

PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTÍ NETŘÍLETÉ!!!!!!!!!!!!!!

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 1.9.2019 BUDOU ZVEŘEJNĚNY 24.5.2019 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ A NA BUDOVĚ MŠ.

Copyright 2012 - 2019 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu