Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

DATOVÁ SCHRÁNKA ŠKOLY   f2k3erm

slider

Úvod - Mateřská škola Pštrossova

Od 1.9.2019 do31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015335, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků a  podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 487 172,-- Kč.
....................................................................................................................

DNE 25.5.2020  OBNOVEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ Pštrossova  s nástupem 1.9.2020

Přijat/a

24/2020, 19/2020,10/2020,09/2020,18/2020,

08/2020,01/2020,23/2020,03/2020,04/2020,

11/2020,15/2020,16/2020,06/2020,14/2020,

22/2020,02/2020,05/2020,20/2020,12/2020,

25/2020,13/2020,21/2020.

Výsledky zveřejněny 25.5.2020

Žádost o ošetřovné dítěte

- požadavek zašlete na e-mail  mspstros@volny.cz

- potvrzení školy bude zasláno elektronicky na váš e-mail

Informace MŠMT naleznete zde:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Informace MZČR  naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-odpovedi/

O MOŽNOSTI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ PŠTROSSOVA

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU SE INFORMUJTE E-MAILEM NA

ADRESE  skolka@mspstrossova.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY NEUMOŽŇUJÍ PŘIJÍMAT DĚTÍ NETŘÍLETÉ!!!!!!!!!!!!!!

Copyright 2012 - 2020 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu