Od 1.11.2022 – 31.10.2024 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova – Šablony OP JAK I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002787, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 508.448,- Kč.