ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Zápisy do mateřských škol se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. do 16. května daného roku. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem.

Základní kritéria pro přijetí dítěte jsou:

trvalý pobyt na Praze 1

věk dítěte

PODROBNÉ INFORMACE A DOKUMENTY K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25 BUDOU UVEŘEJNĚNY NEJDŘÍVE NA PŘELOMU BŘEZNA/DUBNA.