přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Pštrossova

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 18.4.2023 od 15.30 – 16.30 hod..

– prohlídka školy

– hry dětí ve třídě a herně

– informace k zápisu a nástupu do MŠ

– přihláška a tiskopisy k zápisu

Mateřská škola Pštrossova oznamuje dva termíny zápisů pro školní rok 2023/2024:

1. Řádný zápis dne 2. a 3.5.2023 od 15.00 do 17.00 hodin (odevzdání vyplněných přihlášek)

2. Zvláštní zápis 5.6.2023 výhradně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a bylo jim uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem pobytu na území ČR.

Informace k postupu zápisů připravujeme a budou zveřejněny na konci března 2023.

Od 1.11.2022 – 31.10.2024 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova – Šablony OP JAK I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002787, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 508.448,- Kč.