ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŠTROSSOVA S NÁSTUPEM 1.9.2021 SE V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE USKUTEČNIL VE DNECH OD 3.5.2021 DO 10. 5.2021. (  žádosti doručené po 10.5.2021 již nebudou registrovány )

11.5.2021 BYL UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ.

Žadatelům bylo datovou zprávou nebo emailem zasláno registrační číslo.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ZDE v pátek 21.5.2021.