Mateřská škola Pštrossova

se sídlem Pštrossova 204/11, Praha 1 IČ 673 65 949

Výsledek přijímacího řízení s nástupem dětí 1.9.2022

Přijat/přijata:

26/22

3/22

5/22

17/22

13/22

28/22

9/22

2/22

1/22

7/22

27/22

21/22

15/22

6/22

4/22

23/22

19/22

25/22

22/22

16/22

12/22