Setkání se uskuteční ve středu 16.6.2021 od 16.00 hodin v herně mateřské školy.

Těšíme se na setkání!!!!!!!!!!!