Od 1.9.2021 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Pštrossova – Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021325, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení personální podpory a realizaci rozvojových aktivit v naší mateřské škole.  Celková výše podpory činí 301.887,- Kč.