Šáša logo

Mateřská škola Pštrossova Mateřská škola Pštrossova

kontakt
224 930 422 mspstros@volny.cz skolka@mspstrossova.cz jidelna@mspstrossova.cz Pštrossova 11/204
110 00 Praha 1 - Nové Město
Mgr. Jarmila Zavadilová,
ředitelka školy
kontakt

O naší MŠ - Mateřská škola Pštrossova

Den v naší MŠ
Akce a aktivity v naší MŠ

Naše motto:

Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem vytvořit pro dítě takové vzdělávací podmínky, aby mohlo optimálně rozvíjet svůj potenciál, a tím získalo dobré základy do života i dalšího vzdělávání.

UČITELKY 

Kolektiv učitelek v naší mateřské škole

 Mateřská škola Pštrossova má dlouholetou tradici ve vzdělávání předškolních dětí. Byla založena v roce 1883. Nachází se v samostatné budově  městské zástavby v klidné části Prahy 1 - Nové Město. Budova je čtyřpatrová, v přízemí částečně bezbariérová. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Zahrada MŠ se nachází ve Spálené ulici č. 9.

Kapacita MŠ :       75 dětí

Počet tříd :            3 s celodenním provozem

Děti jsou umísťovány do tříd s přihlédnutím k jejich věku a dosaženým kompetencím .

Koťata         =    2 - 3 leté děti

Štěňata         =  3 - 5 leté děti

Medvíďata   =  5 - 6 leté děti

Platby :

Školné :        600,-- Kč/ měsíčně

Děti poslední rok před nástupem do ZŠ školné neplatí.

Stravné : 48,-- Kč/den – celodenní  (dopolední svačina + oběd + odpolední svačina)
              

Akce a aktivity

Tradice

 • hraní divadla dětmi
 • pořádání divadelních představení v MŠ
 • návštěva divadelních představení a výstav
 • návštěva Planetária, Národní galerie
 • třídní oslavy svátků a narozenin, obdarování oslavence
 • výstavy prací dětí
 • poznávací vycházky do okolí školy
 • pořádání  Mikulášské nadílky
 • pořádání vánoční besídky pro rodiče
 • návštěva v ZŠ
 • pořádání karnevalů
 • pořádání školních výletů
 • oslava MDD
 • pořádání školní sportovní olympiády
 • účast na obvodní olympiádě
 • loučení s předškoláky

Škola v přírodě 

 •   využíváme objekt stálé školy v přírodě v Česticích u Strakonic
 •   pobytu se účastní zpravidla 30 dětí a 3 učitelky
 •   jarní   cca 12 dnů - květen
 •   letní   cca 12 dnů – červenec

Kroužek Povídálek

  Logopedická prevence je určena pro 5ti leté
  děti, které pravidelně navštěvují klinickou
  logopedii. Kroužek vede logopedická
  asistentka, která spolupracuje s klinickou
  logopedkou. Děti se seznamují se správnou
  výslovností, zvětšují si slovní zásobu a rozvíjí
  souvislé vyjadřování.
 Kroužek se koná ve středu ráno.

Předplavecký výcvik                

  Děti ze třídy Medvíďat navštěvují dvakrát měsíčně  od září  2017 do dubna 2018
  plavecký bazén AXA. Kurz hradí Nadace pražské děti.
  Předplavecká výchova probíhá  ve čtvrtek
  dopoledne.

Výuka angličtiny
S angličtinou se seznamují děti od 4 letVýuka je rozdělena na dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). Angličtinu zajišťuje lektorka firmy Kroužky. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka . Kroužek se koná ve středu odpoledne.

Aerobik

 Cvičení je určeno pro děti od 4 let. Výuku vede
 lektorka firmy Kroužky.
 Podněcuje děti k radosti  z pohybu a učí
 děti sladit jejich pohybový  projev s hudbou.
 Lekce se   konají v úterý odpoledne.

Tanečky
Hudebně pohybové činnosti jsou určeny pro děti od 3 let. Výuku vede zkušená lektorka ZUŠ. Je vhodný pro děti se zájmem o pohyb, tanec a další hudební dovednosti. Tanečky se konají ve čtvrtek odpoledne.

Kroužek  Šikovné ručičky
Tvoření z rozličných materiálů je určeno pro děti od 5ti let. Činnosti zajišťuje lektorka firmy Kroužky.  Kroužek se koná v pondělí odpoledne.

Den v MŠ

 • dodržujeme pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že nám umožňuje přizpůsobit činnosti dětí v průběhu celého dne jejich potřebám a aktuální situaci
 • děti jsou každý den dostatečně dlouho venku,  vždy s ohledem na  stav ovzduší či povětrnostní podmínky
 • děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě a odpoledne na terase, ale i ve dvou speciálně upravených hernách( tělocvičnách) v MŠ
 • všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování
 • učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně
 • děti mají možnost relaxovat v hracích koutcích
 • nově příchozím dětem nabízíme adaptační program

Provozní doba :    od 7 00   do 17 00 hod.

Scházení dětí:       od 7 00   do   8 20 hod.

Rozcházení dětí:   od 12 30 do 12 50 hod.

od 15 15 do 16 50 hod.

po domluvě s učitelkou je příchod i odchod dítěte možný i  v jiném čase.

 

Činnosti dětí:  časový režim se přizpůsobuje aktuálním potřebám

   a možnostem dětí

Dopoledne:      spontánní činnosti dítěte, činnosti řízené pedagogem

                          zdravotní cvičení a pohybové aktivity

                          svačina

                          spontánní a řízené činnosti

                          pobyt venku

Poledne:            oběd

Odpoledne:       odpočinek

                          zdravotní cvičení – otužování

                          svačina

                          spontánní a řízené činnosti

Copyright 2012 - 2019 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu